Politika privatnosti Reverto d.o.o.

Uvod

Iznimno nam je stalo do zaštite Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke upotrijebit ćemo u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili. Reverto d.o.o. osobne podatke prikuplja, obrađuje i upotrebljava isključivo uz vaše dopuštenje i sukladno zakonskim propisima.

Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste shvatili naše postupke koji se tiču Vaših osobnih podataka, kao i Vaša prava koja proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.
Koristeći web stranicu Reverta d.o.o.
 
www.reverto.hr
 
ujedno prihvaćate našu Politiku privatnosti te našu politiku cookie-a.

 

Osobni podaci

Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta.
Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.

 

Prikupljanje podataka

Reverto d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavjesti (newslettera) ili putem kontakta sa zaposlenicima Reverta d.o.o. ili njezinih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.
Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.
Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (coockies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies.
Reverto d.o.o. Vaše podatke ne prodaje niti ih dijeli, ali je moguće da se slučajno desi da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Reverto d.o.o. pribavila od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.
Nakon opoziva suglasnosti za primanje reklamnih materijala, sudjelovanje u programu i dalje je moguće. Za opoziv molimo da nas kontaktirate na gdpr@reverto.hr.


Obrada podataka

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


Svrha i uvid

Reverto d.o.o. prikuplja Vaše osobne podate od Vas kako bi stupila u kontakt sa Vama, razmjenjivala informacije, te Vam slala obavjesti i marketinške poruke za koje Reverto d.o.o. smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.
Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Revertu d.o.o.  da održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko Reverto d.o.o. odluči prestati sa praksom takve komunikacije.
Reverto d.o.o. u određenim situacijama nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Reverto d.o.o. može, s vremena na vrijeme, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.


Web kolačići (Cookies)

Stranice Reverto d.o.o. koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.


Kolačići postavljeni na ovoj internetskoj stranici


Funkcijski kolačići prve strane
ASP.NET_SessionId kolačić čuva stanje sesije posjetitelja na zahtjevima stranice. Npr. pamti vaše stanje košarice kupnje za vrijeme trajanja posjete stranici. Ovaj kolačić kreira naša internetska stranica i jedino se ona koristi njime. Kolačić se uklanja po zatvaranju internetskog preglednika. Ako korisnik odbije kolačić, upotreba košarice za kupnju može biti nefunkcionalna.

Analitički kolačići trećih strana
Analitički kolačići prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji koriste stranicu kako bi treće strane mogle napraviti analizu s ciljem povećanja funkcionalnosti i stvaranja sadržaja koji će najbolje zadovoljiti potrebe korisnika za informacijama. Koristimo se uslugama Google Analyticsa.
_gat i _gid kolačići uklanjaju se po zatvaranju internetskog preglednika, dok kolačić _ga ostaje pohranjen na uređaju i ne briše, odnosno ne ističe automatski.
Ako želite onemogućiti da Vam navedeni servis sprema kolačić možete to učiniti prema uputama na sljedećoj internetskoj stranici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Oglašivački kolačići trećih strana
Koristimo se uslugama trećih strana kako bismo objavili oglase koji se temelje na interesima korisnika koji su prethodno posjetili stranicu www.reverto.hr, a koji se utvrđuju temeljem njihovog internetskog pretraživanja. Ti kolačići prikupljaju demografske podatke i/ili podatke na stranicama koje su korisnici posjetili, proizvode koje su pogledali i konverzije koje su napravili kao rezultat oglašivačkih kampanja. Primjerice, ovi kolačići koriste se kako bi se:
-utvrdio broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klikanja na oglas
-prikazali oglasi koji su prilagođeni korisnikovom demografskom profilu ili se baziraju na njihovim specifičnim interesima, uključujući tu i oglase na drugim stranicama
-na drugim stranicama prikazali oglasi vezani uz usluge koje je korisnik pregledavao na stranici
-izbjeglo ponovno prikazivanje oglasa koje su korisnici već vidjeli
 
Koristimo sljedeće oglašivačke kolačiće:
 
Pružatelj usluge: Google Adwords Pravila privatnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/
Obrazac za pristanak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hr
 
Pružatelj usluge: Facebook (Facebook Pixel) Pravila privatnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obrazac za pristanak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/ads/preferences/

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti: Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)


Legitimni interes Reverta d.o.o.

Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi Reverto d.o.o. na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.


Privola

Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje Reverta d.o.o. o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Reverta d.o.o. dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.
Reverto d.o.o. će obradu po privoli provoditi vodeči računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu gdpr@reverto.hr ili slanjem dopisa na adresu koja je naznačena na kraju dokumenta.


Izjava o prosljeđivanju podataka

Reverto d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Reverto d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
Mi nećemo prosljeđivati niti prodavati informacije dobivene od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ipak otkrijemo Vaše osobne podatke, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.


Politika zadržavanja

Reverto d.o.o. će osobne podatke obrađivati tijekom trajanja svakog ugovora i službenog poslovnog odnosa, a nastaviti će čuvati osobne podatke samo u trajanju zastarnih rokova koji važe prema važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.
Nakon isteka zastarnih rokova će podaci iz ugovora i odnosa koji su prestali biti obrisani.
Reverto d.o.o. će obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.
Reverto d.o.o. će obrisati bez odgode i sve Vaše osobne podatke koji nisu nužni za ostvarivanje legitimnog
Interesa te kada taj interes prestane.


Čuvanje podataka

Reverto d.o.o. čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.


Veze prema ostalim internetskim stranicama

Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Reverta d.o.o.
www.reverto.hr
te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.
Internet stranica Reverta d.o.o.sadrži veze prema internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.
Kada napuštate internet stranicu Reverta d.o.o., preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.


Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici te na drugim mjestima prema potrebi.


Vaša prava kao ispitanika

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava: S temelja Prava na pristup možete zatražiti slijedeće informacije:   Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
 
Ispunjenje navedenih zahtjeva možete zahtjevati: Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka će biti potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će Revrtu d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.


Kontakt za potrebu izricanja prigovora, rješavanje nesporazuma i odgovore na pitanja

 
Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje Reverto d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše sljedeće kontakte:

Reverto d.o.o.
Obrov 10, Split
Republika Hrvatska
e-mail: gdpr@reverto.hr