Rijeka, Replay Store, Tower Centar

Adresa: Janka Polić Kamova 81A, Rijeka 
Telefon: 051/437-008
Fax: 051/437-008
Email: replaystore.rijeka@reverto.hr

​​Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Subota: 10:00-20:00
Nedjeljom zatvoreno